Poradnia sierakowskiego SP. Z.O.O.
ul. Sierakowskiego 65, Łódź, 91-324

 

Spółka Medyczna Sierakowskiego Spółka z o.o.
NZOZ Poradnia Sierakowskiego
ul. Sierakowskiego 65
91-324 Łódź
Tel: (42) 611-60-22
Fax: (42) 611-64-56

Informacje:
Zarejestrowana pod nr REGON: 100370870
Identyfikująca się nr NIP: 726-256-62-61
Wysokość kapitału zakładowego: 100000,000zł
Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi,
XX Wydział KRS, pod numerem: 0000283176

Zarząd:
Prezes: Piotr Ważydrąg
Dyrektor: Jacek Płuciński